Psychoterapia rodzin

 

jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny moze wpływać na powstawanie zaburzenia. Jednym z podstawowych celów tej formy pomocy jest stworzenie warunków dla pozytywnego rozwoju całego systemu rodzinnego. Terapia ma pomagać rodzinom, by stawały się grupą bliskich  sobie ludzi, wspierających rozwój poszczególnych osób. W cyklicznych spotkaniach, rodzina razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć skąd biorą się trudności.   Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych tylko szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Uznajemy, że członkowie rodziny robią wszystko, by ona dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc jest dowodem jej siły i ważności wewnętrznych związków.

Terapię rodzinną rozpoczynam od konsultacji i wspólnego ustalenia zakresu i zasad współpracy.

 

problemy:

zaburzenia odżywiania np. anoreksja, bulimia, otyłość/ zaburzenia zachowania np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze/trudności wychowawcze/ problemy w porozumiewaniu się/ problemy małżeńskie, itp.

 

 

 

Terapia rodzinna : co 3-4 tygodnie, 90 min, £85