Psychoterapia par i małżeństw,

 

przeznaczona jest dla związków o charakterze intymnym, oraz dla osób będących w relacjach innego rodzaju (przyjaciół, krewnych), które zainteresowane są pracą terapeutyczną nad wspólnymi problemami lub nad rozwijaniem łączącego ich związku.

Cel terapii wypływa od zainteresowanych pracą osób i określany jest wstępnie podczas konsultacji. Praca koncentruje się na odkrywaniu znaczenia zdarzeń w relacji, a nie na ich ocenie czy doradzaniu.

Psychoterapia tego rodzaju bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa kim partnerzy stają się w stosunku do siebie w relacji, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, i po co tak się dzieje, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Psychoterapia par wykraczający poza indywidualną psychologię partnerów, swoją uwagę skupiając na relacji ,w razie potrzeby sugerując indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretnymi zagadnieniami.

 

problemy:

konflikty/ oczekiwania/ problemy seksualne/ frustracja/ trudna atmosfera, nuda/ poszukiwanie aktualnego sensu relacji/ zdrada/ niepłodność

 

 

 

Terapia par i małżeństw: co 2-3 tygodnie, 50 min., £70