Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia krótkoterminowa

proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Taka forma terapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się z kilku do kilkudziesięciu spotkań /na ogół nie więcej niż 20/. Ilość sesji ustalana jest na jednym z trzech pierwszych spotkań.

 

Psychoterapia długoterminowa

to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego, co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii.

 

Problemy:

kryzys/ lęki/ depresję/ bezsenność/ zaburzenia osobowości/ zaburzenia jedzenia/zaburzenia snu/obniżenie nastroju

utrata sensu życia/ trudności w relacjach z innymi ludźmi/ dolegliwości psychosomatyczne (duszności, bóle serca, brzucha, głowy)/ rozwód/ śmierć/ poronienie/aborcja/ utrata pracy/ rozpad związku/ bezpłodność/ niska samoocena/samookaleczenia/ myśli samobójcze/ stres/ natrętne myśli/ długotrwałe zmęczenie/ doświadczasz braku energii życiowej/ trudności w podejmowaniu decyzji/ problemy z asertywnością

 

 

 

Terapia indywidualna: raz w tygodniu, 50 min., £50