Psychoterapia grupowa

 

opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącym psychoterapeutą.

Nie oznacza zatem, że uczestnicząca w niej osoba nie jest traktowana indywidualnie, ta forma terapii jest narzędziem służącym do osobistej pomocy każdej z uczestniczących w niej osób. Formuła grupy pozwala osobom biorącym udział w terapii wejść z innymi jej uczestnikami w relacje podobne do tych, jakie napotykają w realnej grupie społecznej. Trudności przeżywane grupie są poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

 

gromadzi osoby, które: 

dorosłych, ktorzy doświadczali alkoholizmu w rodzinie DDA/doznają silnych emocji, których nie rozumieją i nie kontrolują (złość, lęk, smutek, bezradność)/ mają permanentne trudności w relacjach / przeżywają bolesne wydarzenia, które determinują ich życie/ nie odczuwają satysfakcji, radości, harmonii/

 

 

 

Terapia grupowa: co dwa tygodnie, 120 min, £45