Relacja terapeutyczna ma na celu pomóc pacjentowi rozwiązać jego wewnętrzne konflikty i uwolnić się od przynoszących cierpienie, powtarzających się scenariuszy będących efektem wcześniejszych bolesnych doświadczeń odtwarzanych w teraźniejszości. Przepracowanie trudnych tematów daje szansę, by zmienić dotychczasowy sposób doświadczania siebie i świata, swoje schematy myślowe i wzorce zachowań, co z kolei może zaowocować bardziej satysfakcjonującym i szczęśliwszym życiem.