Psychoterapeuta czy psycholog?

 

Nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Decydując się na własną psychoterapię sprawdź, czy specjalista do którego zamierzasz się udać, ma odpowiednie kwalifikacje, aby prowadzić Twoją psychoterapię. Oto kilka wskazówek, które mogą być pomocne:

 

Psycholog

to osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Posiada kwalifikacje do świadczenia usług psychologicznych: diagnozy psychologicznej, opiniowania, doradztwa psychologicznego. Natomiast same studia psychologiczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii.

 

Psychoterapeuta

to osoba z wyższym wykształceniem, która ukończyła szkołę psychoterapii (lub jest zaawansowana w szkoleniu) w jednym z wybranych nurtów psychoterapeutycznych. Szkolenia psychoterapeutyczne trwają zazwyczaj 4 lata, kończąc się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu. W swojej pracy psychoterapeuta wykorzystuje metody i techniki podejścia, w jakim się kształcił, a swoją pracę poddaje superwizji.

 

Superwizja,

psychoterapeuta konsultuje własną pracę z bardziej doświadczonym psychoterapeutą - wykwalifikowanym superwizorem; superwizja jest etycznym obowiązkiem praktykującego psychoterapeuty.